בנקים

בנק הפועלים בע”מ | שד’ ויצמן 12 שכ’ ג, ת”ד 2047 – סניף 730

בנק הפועלים בע”מ סניף קרית ים בכתובת: שד’ ויצמן 12 שכ’ ג, ת”ד 2047 – סניף מספר 730 מיקוד,2905904 ,כל פרטי יצירת הקשר כתובות וכדומה מבנק ישראל.

כלל פרטי יצירת קשר ולשאר החברות מוצגות קטגוריות בעמוד לבחירתכם:

כתובת: שד' ויצמן 12 שכ' ג, ת"ד 2047
טלפון: 04-8748590
פקס: 04-8756668
מספר קוד סניף: 730
שם הסניף: קרית ים
כתובת הסניף: שד' ויצמן 12 שכ' ג, ת"ד 2047
יישוב: קריית ים
מיקוד: 2905904
סגור בימים: יום ו
גישת נכים: לא
קוד בנק ראשי: 12 - בנק הפועלים בע"מ