בנקים

כל סניפי בנק ישראל

בנק ישראל סניף ירושלים בכתובת: בנק ישראל קרית בן גוריון – סניף מספר 1 מיקוד,91007 ,כל פרטי יצירת הקשר כתובות וכדומה מבנק ישראל.

בנק ישראל | בנק ישראל קרית בן גוריון – סניף 1

בנק ישראל סניף ירושלים בכתובת: בנק ישראל קרית בן גוריון – סניף מספר 1 מיקוד,91007 ,כל פרטי יצירת הקשר כתובות וכדומה מבנק ישראל.