בנקים

כל סניפי בנק ערבי ישראלי בע”מ

בנק ערבי ישראלי בע”מ סניף מג’אר בכתובת: בכניסה לכפר 0 – סניף מספר 4 מיקוד,2012100 ,כל פרטי יצירת הקשר כתובות וכדומה מבנק ישראל.

בנק ערבי ישראלי בע”מ | בכניסה לכפר 0 – סניף 4

בנק ערבי ישראלי בע”מ סניף מג’אר בכתובת: בכניסה לכפר 0 – סניף מספר 4 מיקוד,2012100 ,כל פרטי יצירת הקשר כתובות וכדומה מבנק ישראל.

בנק ערבי ישראלי בע”מ | הגליל 16 0 – סניף 11

בנק ערבי ישראלי בע”מ סניף מרכז אמידים בכתובת: הגליל 16 0 – סניף מספר 11 מיקוד,1641116 ,כל פרטי יצירת הקשר כתובות וכדומה מבנק ישראל.

בנק ערבי ישראלי בע”מ | כביש ראשי חיפה – נצרת 40/300 – סניף 20

בנק ערבי ישראלי בע”מ סניף יפיע בכתובת: כביש ראשי חיפה – נצרת 40/300 – סניף מספר 20 מיקוד,1695500 ,כל פרטי יצירת הקשר כתובות וכדומה מבנק ישראל.

בנק ערבי ישראלי בע”מ | כביש הרכס , בניין 5000/15 שכונת ספאפרה 0 – סניף 25

בנק ערבי ישראלי בע”מ סניף ספאפרה בכתובת: כביש הרכס , בניין 5000/15 שכונת ספאפרה 0 – סניף מספר 25 מיקוד,1650400 ,כל פרטי יצירת הקשר כתובות וכדומה מבנק ישראל.

בנק ערבי ישראלי בע”מ | בר יהודה 48 0 – סניף 49

בנק ערבי ישראלי בע”מ סניף יחידת ביצוע מחלקת מט”י בכתובת: בר יהודה 48 0 – סניף מספר 49 מיקוד,3666016 ,כל פרטי יצירת הקשר כתובות וכדומה מבנק ישראל.

בנק ערבי ישראלי בע”מ | כניסה לכפר ג’וליס 0 – סניף 277

בנק ערבי ישראלי בע”מ סניף ג’ולס בכתובת: כניסה לכפר ג’וליס 0 – סניף מספר 277 מיקוד,2498000 ,כל פרטי יצירת הקשר כתובות וכדומה מבנק ישראל.