בנקים

בנק ירושלים בע”מ | חזון איש, פינת רבי עקיבא 2 9214905 – סניף 55

בנק ירושלים בע”מ סניף בני ברק בכתובת: חזון איש, פינת רבי עקיבא 2 9214905 – סניף מספר 55 מיקוד,5151201 ,כל פרטי יצירת הקשר כתובות וכדומה מבנק ישראל.

כלל פרטי יצירת קשר ולשאר החברות מוצגות קטגוריות בעמוד לבחירתכם:

כתובת: חזון איש, פינת רבי עקיבא 2 9214905
טלפון: 076-8095055
פקס: 076-8095955
מספר קוד סניף: 55
שם הסניף: בני ברק
כתובת הסניף: חזון איש, פינת רבי עקיבא 2 9214905
יישוב: בני ברק
מיקוד: 5151201
סגור בימים: יום ו
גישת נכים: כן
קוד בנק ראשי: 54 - בנק ירושלים בע"מ