בנקים

בנק ישראל | בנק ישראל קרית בן גוריון – סניף 1

בנק ישראל סניף ירושלים בכתובת: בנק ישראל קרית בן גוריון – סניף מספר 1 מיקוד,91007 ,כל פרטי יצירת הקשר כתובות וכדומה מבנק ישראל.

כלל פרטי יצירת קשר ולשאר החברות מוצגות קטגוריות בעמוד לבחירתכם:

כתובת: בנק ישראל קרית בן גוריון
מספר קוד סניף: 1
שם הסניף: ירושלים
כתובת הסניף: בנק ישראל קרית בן גוריון
יישוב: ירושלים
מיקוד: 91007
סגור בימים: יום א
גישת נכים: כן
מספר תיבת דואר: 780
קוד בנק ראשי: 99 - בנק ישראל