בנקים

בנק מזרחי טפחות בע”מ | פארן , 5 רמת אשכול – סניף 569

בנק מזרחי טפחות בע”מ סניף רמת אשכול, י-ם בכתובת: פארן , 5 רמת אשכול – סניף מספר 569 מיקוד,9780207 ,כל פרטי יצירת הקשר כתובות וכדומה מבנק ישראל.

כלל פרטי יצירת קשר ולשאר החברות מוצגות קטגוריות בעמוד לבחירתכם:

כתובת: פארן , 5 רמת אשכול
טלפון: 076-8041690
פקס: 02-5329600
מספר קוד סניף: 569
שם הסניף: רמת אשכול, י-ם
כתובת הסניף: פארן , 5 רמת אשכול
יישוב: ירושלים
מיקוד: 9780207
סגור בימים: יום א
גישת נכים: לא
קוד בנק ראשי: 20 - בנק מזרחי טפחות בע"מ