בנקים

בנק ערבי ישראלי בע”מ | בכניסה לכפר 0 – סניף 4

בנק ערבי ישראלי בע”מ סניף מג’אר בכתובת: בכניסה לכפר 0 – סניף מספר 4 מיקוד,2012100 ,כל פרטי יצירת הקשר כתובות וכדומה מבנק ישראל.

כלל פרטי יצירת קשר לבחירתכם:

כתובת: בכניסה לכפר 0
טלפון: 076-8698433
פקס: 04-6638322
מספר קוד סניף: 4
שם הסניף: מג'אר
כתובת הסניף: בכניסה לכפר 0
יישוב: מגאר
מיקוד: 2012100
סגור בימים: יום ו
גישת נכים: כן
קוד בנק ראשי: 34 - בנק ערבי ישראלי בע"מ

סניפי בנק נוספים: