בנקים

בנק ערבי ישראלי בע”מ | כביש הרכס , בניין 5000/15 שכונת ספאפרה 0 – סניף 25

בנק ערבי ישראלי בע”מ סניף ספאפרה בכתובת: כביש הרכס , בניין 5000/15 שכונת ספאפרה 0 – סניף מספר 25 מיקוד,1650400 ,כל פרטי יצירת הקשר כתובות וכדומה מבנק ישראל.

כלל פרטי יצירת קשר לבחירתכם:

כתובת: כביש הרכס , בניין 5000/15 שכונת ספאפרה 0
טלפון: 076-8678233
פקס: 04-6026322
מספר קוד סניף: 25
שם הסניף: ספאפרה
כתובת הסניף: כביש הרכס , בניין 5000/15 שכונת ספאפרה 0
יישוב: נצרת
מיקוד: 1650400
סגור בימים: יום א
גישת נכים: כן
קוד בנק ראשי: 34 - בנק ערבי ישראלי בע"מ

סניפי בנק נוספים: