בנקים

בנק ערבי ישראלי בע”מ | כניסה לכפר ג’וליס 0 – סניף 277

בנק ערבי ישראלי בע”מ סניף ג’ולס בכתובת: כניסה לכפר ג’וליס 0 – סניף מספר 277 מיקוד,2498000 ,כל פרטי יצירת הקשר כתובות וכדומה מבנק ישראל.

כלל פרטי יצירת קשר לבחירתכם:

כתובת: כניסה לכפר ג'וליס 0
טלפון: 076-8677833
פקס: 077-2631077
מספר קוד סניף: 277
שם הסניף: ג'ולס
כתובת הסניף: כניסה לכפר ג'וליס 0
יישוב: ג'ולס
מיקוד: 2498000
סגור בימים: יום ו
גישת נכים: כן
קוד בנק ראשי: 34 - בנק ערבי ישראלי בע"מ

סניפי בנק נוספים: