בנקים

בנק פועלי אגודת ישראל בע”מ | ארלוזורוב 13 – סניף 187

בנק פועלי אגודת ישראל בע”מ סניף פאגי חיפה בכתובת: ארלוזורוב 13 – סניף מספר 187 מיקוד,3313605 ,כל פרטי יצירת הקשר כתובות וכדומה מבנק ישראל.

כלל פרטי יצירת קשר ולשאר החברות מוצגות קטגוריות בעמוד לבחירתכם:

כתובת: ארלוזורוב 13
טלפון: 04-8614200
פקס: 03-5134187
מספר קוד סניף: 187
שם הסניף: פאגי חיפה
כתובת הסניף: ארלוזורוב 13
יישוב: חיפה
מיקוד: 3313605
גישת נכים: לא
קוד בנק ראשי: 52 - בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ