בנקים

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ | חלוצי התעשיה 20 – סניף 6

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ סניף עסקים ראשי צפון בכתובת: חלוצי התעשיה 20 – סניף מספר 6 מיקוד,2629420 ,כל פרטי יצירת הקשר כתובות וכדומה מבנק ישראל.

כלל פרטי יצירת קשר לבחירתכם:

כתובת: חלוצי התעשיה 20
טלפון: 04-8561888
פקס: 03-5134006
מספר קוד סניף: 6
שם הסניף: עסקים ראשי צפון
כתובת הסניף: חלוצי התעשיה 20
יישוב: חיפה
מיקוד: 2629420
סגור בימים: יום ו
גישת נכים: כן
מספר תיבת דואר: 10155
קוד בנק ראשי: 31 - הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

סניפי בנק נוספים: