בנקים

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ | קרית הטכניון 1 בניין בית הסטודנט, קרית הטכניון – סניף 138

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ סניף הטכניון בכתובת: קרית הטכניון 1 בניין בית הסטודנט, קרית הטכניון – סניף מספר 138 מיקוד,3200003 ,כל פרטי יצירת הקשר כתובות וכדומה מבנק ישראל.

כלל פרטי יצירת קשר לבחירתכם:

כתובת: קרית הטכניון 1 בניין בית הסטודנט, קרית הטכניון
טלפון: 04-8871200
פקס: 03-5134138
מספר קוד סניף: 138
שם הסניף: הטכניון
כתובת הסניף: קרית הטכניון 1 בניין בית הסטודנט, קרית הטכניון
יישוב: חיפה
מיקוד: 3200003
סגור בימים: יום ו
גישת נכים: כן
קוד בנק ראשי: 31 - הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

סניפי בנק נוספים: