בנקים

מוניציפל בנק בע”מ | הארבעה 19 מגדל התיכון – סניף 1

מוניציפל בנק בע”מ סניף משרד ראשי בכתובת: הארבעה 19 מגדל התיכון – סניף מספר 1 מיקוד,6473919 ,כל פרטי יצירת הקשר כתובות וכדומה מבנק ישראל.

כלל פרטי יצירת קשר לבחירתכם:

כתובת: הארבעה 19 מגדל התיכון
טלפון: 03-7647600
פקס: 03-6868335
מספר קוד סניף: 1
שם הסניף: משרד ראשי
כתובת הסניף: הארבעה 19 מגדל התיכון
יישוב: תל אביב -יפו
מיקוד: 6473919
סגור בימים: יום ו
גישת נכים: לא
קוד בנק ראשי: 68 - מוניציפל בנק בע"מ

סניפי בנק נוספים: