בנקים

שירותי בנק אוטומטיים | דרויאנוב 5 ת”ד 11361 – סניף 1

שירותי בנק אוטומטיים סניף משרד ראשי בכתובת: דרויאנוב 5 ת”ד 11361 – סניף מספר 1 מיקוד,63143 ,כל פרטי יצירת הקשר כתובות וכדומה מבנק ישראל.

כלל פרטי יצירת קשר לבחירתכם:

כתובת: דרויאנוב 5 ת"ד 11361
טלפון: 03-5264646
פקס: 03-5287443
מספר קוד סניף: 1
שם הסניף: משרד ראשי
כתובת הסניף: דרויאנוב 5 ת"ד 11361
יישוב: תל אביב -יפו
מיקוד: 63143
גישת נכים: לא
מספר תיבת דואר: 11361
קוד בנק ראשי: 59 - שירותי בנק אוטומטיים

סניפי בנק נוספים: