בנקים

Citibank N.A | הארבעה 19 בניין התיכון – סניף 5

Citibank N.A סניף סיטיבנק – הארבעה 19 בכתובת: הארבעה 19 בניין התיכון – סניף מספר 5 מיקוד,64739 ,כל פרטי יצירת הקשר כתובות וכדומה מבנק ישראל.

כלל פרטי יצירת קשר לבחירתכם:

כתובת: הארבעה 19 בניין התיכון
טלפון: 03-6842400
פקס: 03-6842400
מספר קוד סניף: 5
שם הסניף: סיטיבנק - הארבעה 19
כתובת הסניף: הארבעה 19 בניין התיכון
יישוב: תל אביב -יפו
מיקוד: 64739
גישת נכים: לא
קוד בנק ראשי: 22 - Citibank N.A

סניפי בנק נוספים: