בנקים

Citibank N.A | הארבעה 21 בנין הפלטינום – סניף 1

Citibank N.A סניף ראשי בכתובת: הארבעה 21 בנין הפלטינום – סניף מספר 1 מיקוד,64739 ,כל פרטי יצירת הקשר כתובות וכדומה מבנק ישראל.

כלל פרטי יצירת קשר לבחירתכם:

כתובת: הארבעה 21 בנין הפלטינום
טלפון: 03-6842424
פקס: 03-6842401
מספר קוד סניף: 1
שם הסניף: ראשי
כתובת הסניף: הארבעה 21 בנין הפלטינום
יישוב: תל אביב -יפו
מיקוד: 64739
גישת נכים: לא
קוד בנק ראשי: 22 - Citibank N.A

סניפי בנק נוספים: